RESERVERINGSVOORWAARDEN BOWLINGCENTRUM STEENWIJK 2024/2025

Reservering:

Bij reservering worden de volgende gegevens genoteerd in ons reserveringsboek; naam contactpersoon, telefoonnummer en/of e-mailadres, evenement, evenementendatum, aantal verwachte personen, kosten, bijzondere eetwensen (vegetarisch/dieet), facilitaire benodigdheden (toespraken/spelletjes etc). Een telefonische/mail reservering is een definitieve reservering. Er kan bij grote partijen een bevestiging worden verstuurd waarbij deze ondertekend retour gezonden dient te worden. Tot dat moment heeft de reservering een ‘voorlopige status’en hebben wij het recht deze alsnog te weigeren, indien daaraan zwaarwegende gronden ten grondslag liggen. In overleg zal er bij grote partijen + 80 personen een aanbetaling gevraagd worden van 35% van de gereserveerde waarde minimaal 4 weken voor het arrangement.

Hoeveel personen brengen wij in rekening:

Tot 4 werkdagen dagen voor arrangementdatum kunt u het aantal personen, dat zal deelnemen aan het arrangement altijd wijzigen. Binnen 4 tot 2 dagen voor arrangementdatum zal er minimaal 90% van de reserveringskosten in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen is het aantal personen dat bij reservering is opgegeven, bindend of het werkelijke aantal personen indien dit hoger is. Mocht u onverwacht binnen 4 werkdagen moeten annuleren door omstandigheden dan bent u de gehele gereserveerde som verschuldigd. Om u daarvoor in te dekken raden wij u aan het besproken arrangement te verzekeren voor annulering. Een beroep doen op ‘geen wetenschap hebben van’ is hiermee dan ook niet van toepassing en geeft geen recht op restitutie van het gereserveerde arrangement.

Annulering:

Tot 7 dagen voor arrangementsdatum kan er kosteloos geannuleerd worden. Annuleert u tussen 7 tot 4 werkdagen voor arrangementdatum dan brengen wij u 50% van de overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat gold tot 7 werkdagen voor arrangementdatum. Annuleert u binnen 4 werkdagen voor arrangementdatum dan brengen wij u 90% van de overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat gold tot 4 werkdagen voor arrangementdatum.
Hoe kunt u annuleren:
Telefonisch 0521-523483, per e-mail; info@bowlingcentrumsteenwijk.nl, per post: J.H.W.Pasmanweg 12, 8334 RR Tuk (Steenwijk). De annulering gaat in op de dag waarop wij van de annulering kennis hebben genomen.

Acceptatie:

Wij behouden ons het uitdrukkelijke recht voor een reservering te weigeren of achteraf ongedaan te maken zonder opgaaf van redenen.
Alcohol:
Aan personen jonger dan 18 jaar worden GEEN alcoholhoudende dranken geserveerd. Bij twijfel behouden wij het recht voor om legitimatie te vragen. Indien deze niet kan worden getoond geldt onvoorwaardelijk het alcoholverbod. Ook behouden wij ons het recht voor een alcoholverbod op te leggen aan personen die hiertoe aanleiding geven.

Betaling:

U kunt bij ons betalen met een aantal wettelijke betalingsmiddelen zoals; contant geld, pinpas. Andere betaalwijzen hoe ook genaamd, worden zonder enige uitzondering uitgesloten tenzij anders is overeengekomen en/of schriftelijk door ons is bevestigd. Afrekenen kan alleen per gereserveerde groep en niet individueel.

Uitsluiting:

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan druk – en/of schrijffouten. Indien blijkt dat de door ons verstrekte informatie foutief is, één en ander uitdrukkelijk ter beoordeling van ons, dan behouden wij ons het recht voor deze te allen tijde te herstellen en daarvoor de juiste informatie in de plaats stellen.

Bindende Clausule:

Alle in deze brochure genoemde voorwaarden zijn bindend voor iedere definitieve reservering. Een ieder die bij ons reserveert wordt geacht deze voorwaarden te kennen en kunnen geen beroep doen op “geen wetenschap hebben van”

Huisregels:

  • Personen onder 18 jaar geen alcohol
  • Personen die daartoe aanleiding geven worden alcoholhoudende drankjes geweigerd
  • Geen discriminatie
  • Geen drugs
  • Geen agressie
  • Honden zijn niet toegestaan
  • Respect voor andere gasten en alle medewerkers van Bowlingcentrum Steenwijk
  • Geen vernielingen

 

Bij overtreding van één der huisregels geldt onmiddellijke verwijdering met een lokaalverbod. Men dient hierbij de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Indien aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd wordt altijd de hulp ingeroepen van de Politie en Particuliere Beveiliging. Discussie is niet mogelijk!!!!