Algemene voorwaarden

Reservering

Bij reservering worden de volgende gegevens genoteerd in ons reserveringsboek; naam contactpersoon, telefoonnummer en/of e-mailadres, evenement, evenementendatum, aantal verwachte personen, kosten, bijzondere eetwensen (vegetarisch/dieet), facilitaire benodigdheden (toespraken/spelletjes etc). Een telefonische/mail reservering is een definitieve reservering. Er kan bij grote partijen een bevestiging worden verstuurd waarbij deze ondertekend retour gezonden dient te worden. Tot dat moment heeft de reservering een ‘voorlopige status’ en hebben wij het recht deze alsnog te weigeren, indien daaraan zwaarwegende gronden ten grondslag liggen. In overleg zal er bij grote partijen (80+ personen) een aanbetaling gevraagd worden van 35% van de gereserveerde waarde minimaal 4 weken voor het arrangement.

Annulering

Tot 7 dagen voor arrangementsdatum kan er kosteloos geannuleerd worden. Annuleer of wijzig je het aantal personen naar minder dan 75% van het gereserveerde aantal tussen 7 tot 4 werkdagen voor arrangementdatum, dan brengen wij 50% van de overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat gold tot 7 werkdagen voor arrangementdatum. Annuleer je binnen 4 werkdagen voor arrangementdatum dan brengen wij je 90% van de overeengekomen prijs per persoon in rekening vermenigvuldigd met het aantal personen dat gold tot 4 werkdagen voor arrangementdatum.

Hoeveel personen brengen wij in rekening?

Tot 4 werkdagen dagen voor arrangementdatum kun je het aantal personen dat zal deelnemen aan het arrangement altijd wijzigen. Binnen 4 tot 2 dagen voor arrangementdatum zal er minimaal 90% van de reserveringskosten in rekening worden gebracht. In alle andere gevallen is het aantal personen dat bij reservering is opgegeven, bindend of het werkelijke aantal personen indien dit hoger is. Mocht je onverwacht binnen 4 werkdagen moeten annuleren door omstandigheden (ook door COVID-19), dan ben je de gehele gereserveerde som verschuldigd. Om je daarvoor in te dekken raden wij je aan het besproken arrangement te verzekeren voor annulering. Een beroep doen op ‘geen wetenschap hebben van’ is hiermee dan ook niet van toepassing en geeft geen recht op restitutie van het gereserveerde arrangement.

Hoe kun je annuleren?

Telefonisch via 0521-523483, per e-mail via info@bowlingcentrumsteenwijk.nl of per post naar J.H.W.Pasmanweg 12, 8334 RR Tuk (Steenwijk). De annulering gaat in op de dag waarop wij van de annulering kennis hebben genomen.

Acceptatie annulering

Wij behouden ons het uitdrukkelijke recht voor een reservering te weigeren of achteraf ongedaan te maken zonder opgaaf van redenen.

Alcohol

Aan personen jonger dan 18 jaar worden GEEN alcoholhoudende dranken geserveerd. Bij twijfel behouden wij het recht voor om legitimatie te vragen. Indien deze niet kan worden getoond, geldt onvoorwaardelijk het alcoholverbod. Ook behouden wij ons het recht voor een alcoholverbod op te leggen aan personen die hiertoe aanleiding geven.

Betaling

Je kunt bij ons betalen met een aantal wettelijke betalingsmiddelen, zoals contant geld of een pinpas. Andere betaalwijzen hoe ook genaamd, worden zonder enige uitzondering uitgesloten tenzij anders is overeengekomen en/of schriftelijk door ons is bevestigd. Afrekenen kan alleen per gereserveerde groep en niet individueel.

Uitsluiting

Er kan geen enkel recht worden ontleend aan druk – en/of schrijffouten. Indien blijkt dat de door ons verstrekte informatie foutief is, één en ander uitdrukkelijk ter beoordeling van ons, dan behouden wij ons het recht voor deze te allen tijde te herstellen en daarvoor de juiste informatie in de plaats stellen.

Huisregels

Bindende clausule

Alle in deze bovengenoemde voorwaarden zijn bindend voor iedere definitieve reservering. Een ieder die bij ons reserveert, wordt geacht deze voorwaarden te kennen en kunnen geen beroep doen op “geen wetenschap hebben van”.